Offcanvas Info

Deklaracje PIT, VAT, JPK
Deklaracje PIT, VAT, JPK
KPiR, ryczałt, VAT
KPiR, ryczałt, VAT
Ewidencje VAT, pliki kontrolne
Ewidencje VAT, pliki kontrolne
Kadry, płace, ZUS
Kadry, płace, ZUS
Previous Next Play Pause
A A A
loading...
  O nas
  Biuro oferuje
  Ceny
  Polityka prywatności
Zbigniew Drozd - Doradca Podatkowy

Dostarczamy kompleksowe usługi rachunkowe dla firm

Biuro Rachunkowe AXEL w Legnicy oferuje kompleksową obsługę księgową i podatkową od 1992 r.. Współpracujemy zarówno z dużymi jak i małymi firmami, pomagając im w spełnianiu wymogów rachunkowych oraz podatkowych. Wspieramy klientów w poruszaniu się w złożonym środowisku przepisów podatkowych poprzez pomoc w zachowaniu zgodności z różnymi przepisami, standardami oraz wymogami obowiązującymi w Kraju jak i za granicą.

Biuro Rachunkowe AXEL, w odróżnieniu od innych usługodawców, posiada własnych specjalistów księgowych. Zapewniając spójność i wysoką jakość obsługi oraz zgodność ze standardem bezpieczeństwa informacji, pomaga to nam ograniczać i szybko rozwiązywać problemy przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami.

Czytaj więcej
Przedmiotem umowy jest kompleksowe prowadzenie obsługi księgowo – podatkowej.

 • l  Prowadzeniu ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą  o rachunkowości,

 • l  Wtórnym sprawdzaniu dowodów księgowych pod względem formalnym.

 • l  Usystematyzowaniu oraz oznaczeniu numerem wszystkich dowodów źródłowych podlegających księgowaniu.

 • l  Dekretowaniu dokumentów źródłowych zgodnie z Zakładowym Planem Kont.*

 • l  Sporządzaniu wydruków danych syntetycznych i analitycznych będących przedmiotem przetwarzania na komputerze za okresy sprawozdawcze i dany rok obrachunkowy *

 • l  Rozliczaniu kosztów i ustalaniu wyniku finansowego za okresy sprawozdawcze *

 • l  Ustalaniu należnych zaliczek na podatek dochodowy i sporządzaniu obowiązujących deklaracji.

 • l  Sporządzaniu rocznych rozliczeń podatku dochodowego wg obowiązujących przepisów.

 • l  Sporządzaniu list płac,

 • l  Sporządzaniu wariantu porównawczego kosztów działalności,*

 • l  Sporządzaniu obowiązujących deklaracji i rozliczeń podatku od wynagrodzeń,

 • l  Sporządzaniu deklaracji i rozliczeń ZUS,

 • l  Prowadzeniu ewidencji z tytułu VAT i sporządzaniu miesięcznych deklaracji tego podatku,

 • |  Generowanie i wysyłka plików kontrolnych ( jpk )

 • l  Prowadzeniu całości spraw kadrowych, tj. akt osobowych oraz kart przychodów pracowników **

 • l  Sporządzaniu deklaracji do wszystkich tytułów podatkowych w obowiązujących terminach, łącznie z informacjami imiennymi pracowników,

 • l  Sporządzaniu wszystkich wymaganych sprawozdań finansowych i księgowych w tym sprawozdań do GUS-u,

 • l  Obsługiwaniu prowadzonych u Zleceniodawcy kontroli skarbowych i kontroli ZUS

 • l  Biuro zobowiązuje się do okresowego przechowywania całości dokumentacji księgowej i innych dokumentów zleceniodawcy w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim oraz zapobiegający ich zniszczeniu lub uszkodzeniu, a także do zachowania ścisłej tajemnicy służbowej we wszystkich sprawach dotyczących prowadzonej działalności przez firmę .

 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 * - Dotyczy firm prawa handlowego

 ** - W / g  umowy

Czytaj więcej
Ceny

Cena za usługi jest uzależniona od ilości pracy jaką musimy włożyć przy rozliczaniu konkretnej firmy. Każdego klienta traktujemy indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź wizyty w naszej siedzibie.

Czytaj więcej
POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. WSTĘP

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE – Dz. Urz. UE L119, zwanym dalej “RODO”, podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby Państwa dane osobowe były właściwie chronione, a Państwo rzetelnie poinformowani o celach i zakresie ich przetwarzania, a także uprawnieniach Państwu przysługujących.

2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Państwa danych osobowych wymaga podstawy prawnej; RODO przewiduje takie podstawy, a poniższe z nich mają zastosowanie w naszej działalności:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach:
a) udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,
b) wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych – podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda wyrażana na formularzu kontaktowym.

3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Procesorem Państwa danych osobowych jest Zbigniew Drozd z siedzibą w:  Legnicy, ul. Gwiezdna 8 lok.20; kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona internetowa: http://biurorachunkoweaxel.pl/

4. CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe, to wszelkie dane odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą zidentyfikowaną jest osoba, której tożsamość znamy. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamości nie znamy ale możemy poznać za pomocą środków, które mamy. Danymi osobowymi mogą więc być: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP komputera, itp.

5. POLITYKA “COOKIES”

5.1. Pliki “cookies” (z ang. “ciasteczka”) są danymi informatycznymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie) i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Zawierają one zazwyczaj nazwę strony internetowej z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym. Strona internetowa pobiera w sposób automatyczny adres IP komputera, typ przeglądarki i systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach “cookies”.
5.2.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki “cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
5.3.Pliki “cookies” wykorzystywane są w celu:
a) rozpoznania urządzenia w celu prawidłowego wyświetlenia strony internetowej,
b) wyświetlenia treści dostosowanych do odwiedzającego stronę internetową
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający stronę internetową korzystają z niej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości;
5.4.Stosowane są dwa główne rodzaje plików “cookies”: “sesyjne” oraz “stałe”. Pliki “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki “stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików “cookies” lub do czasu ich usunięcia.
5.5.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików “cookies” w urządzeniu końcowym. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików “cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dokładne informacje na temat plików “cookies” znajdują się w sekcji “Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

6. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby:
a) realizowanych przez nas usług,
b) realizowania usług doradztwa w zakresie rozliczeń podatkowych,
c) innych obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.

7. JAKIE DANE GROMADZIMY I PRZETWARZAMY

Gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do realizowania czynności wymienionych w punkcie 6. Mogą to być np.: dane zawarte w formularzu.
Automatycznie są także gromadzone dane “cookies” omówione w punkcie 5. Nie wykorzystujemy żadnych danych do profilowania, czyli automatycznej oceny osoby fizycznej lub przewidywania jej zachowania.

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH I DOSTĘP DO NICH

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania Państwa danych osobowych stosujemy adekwatne rozwiązania informatyczne i techniczne pozwalające na dostęp do nich wyłącznie osób przeszkolonych i upoważnionych do ich przetwarzania, które podpisały zobowiązanie do zachowania tajemnicy, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleconych zadań.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom współpracującym (np. towarzystwom ubezpieczeniowym) odbywa się z zachowaniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa i jedynie w zakresie ściśle określonym ramami tej współpracy. Dane osobowe w podmiotach współpracujących są przetwarzane również wyłącznie przez osoby do tego przeszkolone i upoważnione, które podpisały zobowiązanie do zachowania tajemnicy.

9. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sześć miesięcy od daty zakończenia usługi.
Po upływie w/w okresów dane osobowe zostaną usunięte.

10. PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ

Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W każdym czasie macie Państwo prawo do:
a) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
b) usunięcia danych osobowych
c) wglądu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii
d) aktualizacji i uzupełnienia danych osobowych
e) przeniesienia danych osobowych
f) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy je mogli tylko przechowywać)

Z w/w praw możecie Państwo skorzystać w dogodnej formie, np. poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

11. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie na naszej stronie internetowej nowej Polityki.